Subliminal Telkin

687619040-ecouter-de-la-musique-yeux-fermes-casque-entendre

Buradaki Subliminal Telkinler, tıbbi bir tedavi değildir. 33BİLİNÇALTI TEMEL KODLARIN DEĞİŞİMİNE YÖNELİK SUBLİMİNAL TELKİNLER

Aşağıdaki subliminal telkinler, genel, neredeyse herkesin yaşayabileceği sorunlara yönelik temel içeriğe sahiptir. Tüm telkinler özel ve detaylı olarak, profesyonel, son gelişmiş-teknolojik stüdyoda, özel ses efektleri ve theta frekansı ile hazırlanmıştır.


Değer Hisleri-Değerli Hissetme

Bilinçaltımızdaki en önemli kodlar, “Güvende ve Değerli” olduğumuzu hissetmemiz üzerinedir. Eğer, değerli ve güvende hissetmezsek, ileride, detaylı ve derin, farklı sorunlara neden olabilecek olumsuz sonuçlar doğurur.

Bu telkin kendinizi güvende hisssetmeniz için özel ve detaylı olarak hazırlanmıştır.

Bu telkinin Theta frekansı dahil, 6 müzik-ses versiyonu bulunmaktadır. 

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizGüven Hisleri-Güvende Hissetme

Beynin en önemli ve en ilkel kodu “Güvende Ol” komutudur. “Hayatta kal” kodudur. Eğer kişi güvende hisssetmiyorsa, mutlu ya da rahat olması çok zordur. Çünkü, sürekli şüphe ve tehlike sinyali ile yaşar. Birçokkorku-kaygı” bu eksikliğin hissedilmesi üzerine oluşan sonuçtur. Bu nedenle, kişi kendini güvende hissetmezse diğer şeylere de odaklanması çok zordur.

Bu telkin kendinizi güvende hisssetmeniz için özel ve detaylı olarak hazırlanmıştır.

Bu telkinin Theta frekansı dahil, 6 müzik-ses versiyonu bulunmaktadır. 

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizEril Enerji – Güçlü Hissetme

İnsan, varoluşuyla uyum ve denge içinde olmalıdır. Eğer erkekseniz, eril enerjinizin aktif, kadınsanız dişil enerjinizin aktif olması gerekir. Bazen yaşam deneyimleri, inançlar ya da düşünceler nedeniyle bu denge bozulabilmekte ve bunun uzantısı olarak farklı birçok sorun yaşanabilmektedir.

Bu telkin erkeklere özeldir ve eril enerjinin daha aktif olması yönünde detaylı ve özel olarak hazırlanmıştır. Bu telkin, thta frekansıyla özel olarak hazırlanmıştır.

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizDişil Enerji

Yukarıdaki açıklamayı okuyunuz.

Yine yukarıdaki telkinin, kadınlar için özel olarak thtea versiyonuyla hazırlanmış subliminal içeriğidir.

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizAtalardan Özgürleşme-Genetik Temizlik

Atalarımızdan bizlere, karmasal, duygusal, düşünsel ve genetik olarak aktarılmış olan, ancak bizim farkında bile olmadığımız ve hayatımızın birçok alanında bizi negatif olarak etkileyen ve sorunlar yaşamamıza neden olan, duygu-düşünce-inanç-enerji değişimine ve genetik olarak aktarılmış kodların değişimine yönelik, özel ve detaylı olarak  hazırlanmış subliminal telkindir. Spritüel ve bilinçaltı telkinidir.

Bu telkinin Theta frekansı dahil, 7 müzik-ses versiyonu bulunmaktadır

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizAnne Hisleri-Anne Bağımlılığı

Tüm canlılar dünyaya, bir anne aracılığıyla gelir. Yapılan araştırmalar, annenin hissettiği duygusal halin, anne karnındaki bebeğe de geçebildiğini göstermiştir. Ayrıca, bebeğin-çocuğun anne ile olan ilişkisi , psikolojisinde, karakterinde, düşünce ve hissetme yapısında ve hatta tüm hayatında, oldukça etkili olabilir. Kişinin yaşadığı sorunların, durumların çoğunda, anne-baba bağlantıları önemlidir. Sağlıklı bir büyüme ve anneden özgürleşme dengeli bir yaşam için gereklidir.

Bu telkin, anne hislerine yönelik ve anne bağı ve bağımlılığıyla ilgili bilinçaltı kodlarının gelişme ve düzelmesine yönelik özel olarak hazırlanmıştır.

Bu telkin, theta frekansıyla özel olarak hazırlanmıştır.

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizBaba Hisleri-Baba Bağımlılığı

Yukarıdaki açıklamalar, bu telkin için de geçerlidir. Aynı, anne ile olan ilişki kadar, baba ile olan ilişki de bir birey için çok önemlidir. Baba; kişide eril enerji ve güvende -güçlü  hisssetmeye yönelik çok önemli bilinçaltı kodlarını oluşturur. Bir bireyin babasıyla ilişkisi, ilerideki hayatı, duygu ve düşünceleriyle ilgili önemli ve derin uzantılara neden olabilir.  Sağlıklı bir büyüme ve babadan  özgürleşme dengeli bir yaşam için gereklidir.

Bu telkin, baba hislerine yönelik ve baba bağımlılığıyla ilgili bilinçaltı kodlarının gelişme ve düzelmesine yönelik özel olarak hazırlanmıştır.

Bu telkin, theta frekansıyla özel olarak hazırlanmıştır.

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizAnksiyete-Kaygı Hisleri 

Günümüz modern hayatının getirdiği kaygılar zamanla Anksiyete Bozukluğu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Yaşam hikayemiz, deneyimlerimizin yanı sıra internet ve sosyal medya nedeniyle, bilincimize-beynimize çok fazla veri girişi olması ve çoğunun negatif içerikli, şiddet-umutsuzluk-haksızlık-savaşlar-afetler-kıtlıklar gibi olumsuz özelliklerde olması, can sıkıcı, şüpheci ve gelecekle ilgili negatif düşünce ve inançlara neden olmaktadır. Bu da sürekli bir kaygı haline dönüşebilmektedir. Çağımızda ve özellikle ülkemizde, son zamanlarda “Anksiyete’ye” oldukça sık rastlanmaktadır. 

Bu telkin, anksiyete sorunu yaşayan, bazı konularda ya da genel olarak kaygılı olan ya da kaygılanmaya yatkın kişiler için daha rahat, huzurlu ve güvende hissetmeye yönelik bilinçaltı  telkinidir.

Bu telkin, theta frekansıyla özel olarak hazırlanmıştır.

Fiyat İçin Bizimle İrtibata GeçebilirsinizDİĞER TEMEL SUBLİMİNAL TELKİNLERİMİZ Onay-İlgi-Sevgi İhtiyacı HisleriSosyal Fobi-Sosyal RahatlıkSağlıklı Olmak-GenelGeçmiş Yemin ve Kararların BozulmasıOtorite KorkusuBüyüme-OlgunlaşmaDeğişime DirençBolluk-Bereket, ZenginlikAffetme-Kırgınlık İncinme Hisleri